Vitajte !

Domov sociálnych služieb RIVIERA, n.o. vznikol ako odpoveď na situáciu, kedy pomoc, podpora a starostlivosť o ľudí starých, zdravotne, či sociálne odkázaných nie je dostačujúca, či už z hľadiska voľných ubytovacích kapacít alebo nezvládnutia individuálneho prístupu k jednotlivcovi s jeho špecifickými potrebami.

Každý jeden z nás má právo na dôstojnú starobu a napĺňovať ho je práve cieľom našeho sociálno-zdravotného zariadenia. Preto všetci občania, ktorí už nie sú schopní plne a samostatne napĺňať svoje základné životné potreby, nachádzajú v našom Domove potrebnú pomocnú ruku a zaopatrenie.

Domov sociálnych služieb RIVIERA sa vyznačuje kľudným a príjemným prostredím, obklopeným zeleňou a individuálnym prístupom ku každému klientovi.

Počítadlo prístupov

ZdieĽanie obsahu

Anketa