Nová akcia

25.08.2009 07:49

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.